Virtuální Univerzita 3. věku – „Etika jako východisko z krize společnosti“

27.02.2018 09:30

3. přednáška 27. února Téma: Svědomí je mocnost v nás

4. přednáška13. března Téma: Ctnost a štěstí

5. přednáška 27. března Téma: Člověk hledá smysl života

6. přednáška  10. dubna Téma: Etická výchova pro naše děti

Od 30. ledna se mohou senioři opět zapojit do Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V), která se skládá z cyklu šesti přednášek probíhajících jednou za 14 dní v dopoledních hodinách. Pořádá Městská knihovna Kuřim. Cena semestru je 300 Kč. Studentem se může stát osoba starší 50 let, osoba se statutem důchodce a invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Ke studiu se lze přihlásit v otevírací době knihovny.