PRO NÁŠTĚVNÍKY

Zvažujete, že navštívíte některou z námi pořádaných akcí, nebo už dokonce máte vstupenku a chystáte se k nám? Jsme opravdu rádi. Možná vám pomůže i několik odstavců na této stránce.

Ne na všechny akce, které pořádáme, je předprodej, na většinu však ano. Předprodej není tam, kde není součástí vstupenky místenka a kde se nepředpokládá, že by zájem byl takový, aby bylo vyprodáno a kde zároveň nenabízíme v předprodeji vstupenku levněji než na místě. Jinak předprodej existuje, včetně rezervace vstupenek a to podle těchto pravidel.

Ne všechny akce pořádáme v Klubu Kotelna, využíváme i jiná místa. Některé komorní akce se konají v Komorním sále ZUŠ Kuřim a v létě některé akce probíhají na nádvoří kuřimského zámku. Zkontrolujte prosím včas, kde se akce koná, abychom se neminuli. Podobně platí, že i když většina našich pořadů začíná v 19:30, nemusí to být vždy právě tento čas. Přesvědčte se, prosím, včas abyste pozdním příchodem netrpěli ani vy, ani ostatní diváci.

Pokud jste zakoupili vstupenku v předprodeji a stane se vám něco závažného, proč nemůžete přijít, pokusíme se vám vyhovět a bez srážky vzít vstupenku zpět a prodat znovu. To lze ale udělat jen těžko, pokud přijdete pět minut před začátkem představní. Mějte to prosím na paměti.

Pokud to přímo neuvádí jako podmínku agentura, distributor nebo umělec, neomezujeme věk diváků. Předpokládáme, že rozumová, emocionální i duševní vyzrávání u různých lidí probíhají různě rychle a u dětí by měli tento fakt nejlépe znát a posoudit rodiče. Zeptáte-li se při kupování vstupenek na přiměřenost programu pro osobu dejme tomu třináctiletou, pokusíme se vám říci svůj osobní názor. Na druhé straně odmítáme vzít zpět vstupenku proti penězům v polovině představení se zdůvodněním, že jste zjistili, že to je pro vaši ratolest nevhodné a třetí nahá ženská už je prostě moc. Kromě těchto spíš komických případů, zvažte zejména, prosíme, vydrží-li vaše dvouleté dítě neplakat při koncertu vážné hudby.

Dbejte pokynů zakazujících na většině akcí pořizování zvukových a audiovizuálních záznamů a fotografování. Není to výmysl pořadatele, ale součást smlouvy s umělcem či agenturou, která je velmi často zatížena sankcí. Ta by pak po vás mohla být požadována.

Naše prostory nejsou odstíněny proti příjmu signálů mobilních telefonů. Pokud už máte pocit, že musí jít na kulturu váš mobil s vámi, vypněte ho nebo alespoň volte režim potichu.

Nepokoušejte se proniknout k umělcům či umělkyním do šatny. Většinou je nějaká dohoda mezi pořadatelem a umělci o poskytnutí autogramů po vystoupení (a po převlečení se v šatně) v sále nebo předsálí. Každopádně to je akt dobré vůle umělce, nikoliv jeho povinnost.

V sále bývá většinou dost teplo, a i pokud to tak ze začátku nevypadá, lidé ho vyhřejí svými těly. Odložte si proto, prosíme, kabáty v šatně.

Při pořadech s řadovým uspořádáním nevnášejte, prosíme, o sálu nápoje, zejména ve skle, zmrzlinu a jiné jídlo, schopné potřísnit vás i vaše okolí, nebo pokrmy, jejichž konzumace je prakticky nutně doprovázena šustěním, praskáním a podobně.

Jsou-li vstupenky na konkrétní místa, nepřenášejte si „svou“ židličku z řady 12 do řady 3, kde sedí kamarád (ani opačně). Máte-li problémy podle vstupenky najít své místo, obraťte se na pořadatele, nebo si s předstihem prostudujte plánek sálu.

Náš sál je bezbariérový.

Kromě slev pro ZTP zpravidla jiné nezavádíme (studentské, důchodcovské,). V pořadech v KK zatím nelze uplatnit rodinný pas, pracujeme na metodice, jak to zařídit. Naopak při pořadech na zámku v létě, zavádíme tzv. rodinné vstupenky (nejsou vázány na rodinný pas) abychom finančním zvýhodněním podpořili společnou návštěvu kulturních akcí. V tomto případě nemusí jít o tradiční rodinu, ale třeba o manžele a babičku, nebo naopak o babičku a vnoučata a podobně. U některých pořadů, zejména u abonentních koncertů Spolku přátel hudby zavádíme slevu pro dvojice.

Některé organizace umožňují svým zaměstnancům nákup lístků z příslušných zaměstnaneckých fondů, případně příspěvek na ně. Zjistěte si, zda se to netýká i vás.