PŘEDPRODEJ A REZERVACE VSTUPENEK - PRAVIDLA

Na některé kulturní akce předprodej není (např. akce Kuřimského zámeckého kulturního léta).

U akcí, kde předprodej je (což je většina), uvádíme, kdy je předprodej zahájen. Zpravidla to bude v pátek, pokud je výlepový den čtvrtek. Termín začátku předprodeje je uveden i v kalendáři akcí na webu města a na našich webových stránkách, kde se máte možnost zaregistrovat k automatickému zasílání aktualit.

Zahájení předprodeje

Předprodej je zahajován týž den na všech předprodejních místech. Vstupenky jsou mezi předprodejce distribuovány tak, aby všichni dostali vstupenky v přibližně stejné kvalitě místa.

Rezervace vstupenek

Rezervací vstupenek na ně nevzniká právní nárok.

Vstupenky si lze rezervovat předem i před zahájením předprodeje (ale až v době, kdy je prakticky jisté, že se akce uskuteční) osobně, mailem (kultura@mkkurim.cz, kucerova@mkkurim.cz) i telefonicky (541 263 556, 774 019 425) v kanceláři KD. Rezervovat si lze pouze vstupenky, které v rámci rozdělení do předprodeje připadly KD.

Před zahájením předprodeje si nelze rezervovat vstupenky.

Vstupenky rezervujeme nejdéle na dobu jednoho týdne s možnou vyjímkou zájemců z velmi vzdálených obcí.

Všechny rezervace končí půl hodiny před začátkem představení.

Je-li cena v předprodeji nižší než na místě, končí rezervace vstupenek den před konáním akce, není-li stanoven konec předprodeje jinak.

Ví-li zájemce, že na akci, na niž si rezervoval vstupenky, nebude moci jít nebo jich bude potřebovat méně, je povinen oznámit to neprodleně pořadateli a rezervaci zrušit či změnit.

Pořadatel si vyžaduje právo odmítnout rezervovat vstupenky zájemci, který si v posledním roce opakovaně nevyzvedl rezervované vstupenky aniž by rezervaci zrušil.

Ukončení předprodeje

U všech předprodejů mimo KD je předprodej oficiálně ukončen dva dny před konáním akce. Den před konáním akce jsou neprodané vstupenky od předprodejce vyzvednuty a shromážděny v KD. Je tedy možné, že ještě část posledního dne před akcí mohou být v místech předprodeje prodávány.

Je-li cena v předprodeji nižší než na místě, končí předprodej v KD den před konáním akce, není-li uvedeno jinak.

Vracení prodaných vstupenek

Na vrácení vstupenek zakoupených v předprodeji není právní nárok. Pořadatel může vyhovět (a zpravidla vyhoví) zákazníkovi, který přijde vrátit prodanou vstupenku s dostatečným předstihem a rozumným zdůvodněním. (Nemoc, nečekané překážky a podobně.)

Slevy na Rodinný pas a průkazky typu ZTP a jiné slevy

Slevy na rodinný pas zatím nejsou zavedeny.

Při uplatňování slev typu ZTP, TP/P a podobně je nutné předložit příslušnou průkazku při nákupu vstupenky. Problémy budou řešeny individuální domluvou.