PŘEDPRODEJNÍ MÍSTA

1/  NA VŠECHNY AKCE POŘÁDANÉ  KK  JE PŘEDPRODEJ V KLUBU KOTELNA V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH.  

2/ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ (dle půjčovní doby)

3/ NA KONCERTY KUŘIMSKÉHO ZÁMECKÉHO LÉTA JE PŘEDPRODEJ V CLUBU ESCAPE NA ZÁMKU A V KK

4/ PŘEDPRODEJ NA AKCE JINÝCH POŘADATELŮ JE V KANCELÁŘI KK